اخبار

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه11-1003

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه آموزش مرجع تمرینات بدنسازی پرس سرشانه با هالتر نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press سایر نام ها: Seated Barbell Shoulder Press نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ذکر نشده سطح: متوسط نوع نیرو: ذکر نشده آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت پرس سرشانه از پشت برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه93-1003

آموزش حرکت پرس سرشانه از پشت برای تقویت عضلات سرشانه پرس سرشانه از پشت آموزش مرجع تمرینات بدنسازی   نام انگلیسی: Push Press – Behind the Neck سایر نام ها: نوع حرکت: وزنه برداری عضله اصلی هدف: شانه سایر عضلات درگیر: ساق پا ، چهار سر زانو ،سه سر پشت بازو تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ترکیبی سطح: مقدماتی ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازتمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه133-1003ی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه132-1003

آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه۱۳۳-۱۰۰۳   سرکول با هالتر نام انگلیسی: Upright Barbell Row سایر نام ها: Upright Rows نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ترکیبی سطح: مقدماتی نوع نیرو: کشیدنی آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه   ... ادامه مطلب »