خانه / تمرینات / تمرینات بدنسازی / 1002-ذوزنقهTraps / تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲
تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲
تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه16-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲

تقویت کول با کش بدنسازی

آموزش تمرین کول با کش بدنسازی:

  1. برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام گرفتن دسته ها دست ها احساس کشش کنند. دسته ها را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان و فاصله دست ها به اندازه عرض شانه ها باشد.
  2. دسته ها را با دست های کشیده به صورت آویزان نگه دارید. پشت شما باید صاف بوده و دست ها مقداری از ناحیه آرنج خم شده باشند. این وضعیت شروع تمرین است.
  3. با استفاده از عضلات کناری سرشانه ها، دسته ها را بالا آورده و عمل بازدم را انجام دهید. دسته ها هنگام بالا رفتن باید نزدیک بدن شما باشند. تا زمانی که دسته ها به چانه شما نزدیک شود آن ها را بالا ببرید. راهنمایی: آرنج دست ها باید شروع کننده حرکت باشند. هنگام بالا بردن دسته ها، آرنج ها باید بالاتر از ساعدها قرار گرفته و همچنین بالاتنه در طول تمرین ثابت باشد. در قسمت بالایی تمرین یک مکث کوتاه داشته باشید.
  4. به آرامی و با انجام عمل دم دسته ها را پایین آورده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

این تمرین را می توان با استفاده از دستگاه اسمیت، هالتر، دمبل یا سیم کش هم اجرا نمایید.

تمرینات بیشتر برای عضلات کول یا ذوزنقه‌ای در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین کول با کش بدنسازی:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین کول با کش بدنسازی با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه16-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲

تصاویر تمرین کول با کش بدنسازی برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین کول با کش بدنسازی برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه 1002-16F

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه
۱۰۰۲-۱۶F

جزییات این تمرین

نام تمرین: کول با کش بدنسازی
نام انگلیسی تمرین: Upright Row – With Bands
سایر نام های این تمرین: کول با کش بدنسازی ایستاده، کول با کش، کول ایستاده جفت دست با کش بدنسازی
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: کول
تجهیزات: کش بدنسازی
سطح تمرین: مبتدی

برنامه رژیم غذایی و تمرین 09337202420

سایت-تخصصی-فیتنس،

سایت-تخصصی-فیتنس،

سایت-تخصصی-مدلینگ

سایت-گروه-ورزشی-بی-فیت

مرجع-تمرینات-بدنسازی-و-فیتنس

مرجع-تمرینات-بدنسازی-و-فیتنس

X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image bodybuilding womenX image EducationX image elm limbs of womenX image exerciseX image female bodybuildingX image female bodybuilding trainingX image Fit Sport Group BeefitX image fitnessX image fitness exercisesX image fitness trainingX image fitness training at homeX image fitness training for womenX image fitness training of womenX image fitness training womenX image fitness training women raisingX image foster home fitnessX image Group HealthX image Group sportsX image health and beautyX image home fitnessX image men fitness trainingX image men’s fitnessX image men’s fitness trainingX image men’s training exerciseX image movement education Traps in bodybuildingX image muscles TrapsX image neck exercisesX image physical Madky womenX image sportsX image the TrapsX image the Traps in the bodybuilding imageX image trainingX image training foster home fitnessX image Traps exercisesX image Traps motionX image without feetX image womenX image women’s fitnessX image women’s fitness trainingX image women’s sportsX image women’s sports trainingX image workout gymX men fitness trainingX men’s fitnessX men’s fitness trainingX men’s training exerciseX movement education Traps in bodybuildingX muscles TrapsX physical Madky womenX sportsX the TrapsX the Traps in the bodybuildingX trainingX training foster home fitnessX TrapsX Traps exercisesX Traps motionX without feet تصویرورزشیX womenX women’s fitnessX women’s fitness trainingX women’s sportsX women’s sports trainingX workout gymX آمادکی جسمانی بانوانX آمادگی جسمانیX آمادگی جسمانی زنانX آموزش آمادگی جسمانیX آموزش بدنسازیX آموزش بدنسازی بانوانX آموزش بدنسازی خانمهاX آموزش بدنسازی زنانX آموزش بدنسازی مردانX آموزش پرورش اندامX آموزش پرورش اندام بانوانX آموزش پرورش اندام درخانهX آموزش پرورش اندام زنانX آموزش پرورش اندام مردانX آموزش تمرین بدنسازیX آموزش تمرین ذوزنقهX آموزش تمرین فیتنسX آموزش تناسبX آموزش تناسب اندامX آموزش تناسب اندام زنانX آموزش تناسب اندام مردانX آموزش حرکت ذوزنقهX آموزش حرکت ذوزنقه در بدنسازیX آموزش فیتنسX آموزش فیتنس بانوانX آموزش فیتنس در خانهX آموزش فیتنس زنانX آموزش ورزش بانوانX آموزش ورزش زنانX بدنسازیX بدنسازی بانوانX بدنسازی خانمهاX بدنسازی زنانX بدنسازی مردانX بی فیت beefit.irX پرورش اندامX پرورش اندام ایرانX پرورش اندام بانوانX پرورش اندام درخانهX پرورش اندام زنانX پرورش اندام مردانX پروش اندام ایرانX تصویر آمادکی جسمانی بانوانX تصویر آمادگی جسمانی image TrapsX تصویر آمادگی جسمانی زنانX تصویر آموزش آمادگی جسمانیX تصویر آموزش بدنسازی بانوانX تصویر آموزش بدنسازی خانمهاX تصویر آموزش بدنسازی زنانX تصویر آموزش بدنسازی مردانX تصویر آموزش پرورش اندامX تصویر آموزش پرورش اندام زنانX تصویر آموزش پرورش اندام مردانX تصویر آموزش پروش اندام بانوانX تصویر آموزش پروش اندام درخانهX تصویر آموزش تمرین بدنسازیX تصویر آموزش تمرین فیتنسX تصویر آموزش تناسبX تصویر آموزش تناسب اندامX تصویر آموزش حرکت ذوزنقهX تصویر آموزش حرکت ذوزنقه در بدنسازیX تصویر آموزش فیتنس بانوانX تصویر آموزش فیتنس در خانهX تصویر آموزش فیتنس زنانX تصویر آموزش ورزش بانوانX تصویر آموزش ورزش زنانX تصویر بدنسازیX تصویر بدنسازی بانوانX تصویر بدنسازی خانمهاX تصویر بدنسازی زنانX تصویر بدنسازی مردانX تصویر پرورش اندامX تصویر پرورش اندام بانوانX تصویر پرورش اندام درخانهX تصویر پرورش اندام زنانX تصویر پرورش اندام مردانX تصویر تمرین ذوزنقهX تصویر تمرین فیتنسX تصویر تناسبX تصویر تناسب اندامX تصویر تناسب اندام زنانX تصویر تناسب اندام مردانX تصویر فیتنسX تصویر فیتنس در خانهX تصویر فیتنس زنانX تصویر ورزش بانوانX تصویرآموزش تمرین ذوزنقهX تصویرآموزش فیتنسX تصویرآموزش فیتنس بانوانX تصویرتمرین بدنسازیX تصویرحرکت ذوزنقهX تصویرحرکت گردن در بدنسازیX تصویرفیتنس بانوانX تصویرورزش زنانX تمرین بدنسازیX تمرین ذوزنقهX تمرین فیتنسX تناسبX تناسب اندامX تناسب اندام زنانX تناسب اندام مردانX حرکت ذوزنقهX حرکت ذوزنقه در بدنسازیX ذوزنقه۱۶-۱۰۰۲X فیتنسX فیتنس بانوانX فیتنس در خانهX فیتنس زنانX گروه سلامتیX گروه ورزشیX گروه ورزشی بی فیتX ورزش بانوانX ورزش زنانX ورزشی

telegramاینستاگرام گروه ورزشی بی فیت

کانال آپارات گروه ورزشی بی فیت

صفحه فیس بوک گروه ورزشی بی فیت

يوتيوب گروه ورزشی بی فیت

توییتر گروه ورزشی بی فیت

گوگل پلاس گروه ورزشی بی فیت

ایمیل گروه ورزشی بی فیت

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*