خانه / مدلینگ / تحقیقات و مشاوره بازار / تحقیقات و مشاوره بازاریابی
تحقیقات و مشاوره بازاریابی
تحقیقات و مشاوره بازاریابی

تحقیقات و مشاوره بازاریابی

تحقیقات و مشاوره بازاریابی

می توان گفت تبلیغاتی موثر واقع می شود که بر پایه شناخت دقیق بازار و مخاطب و در قالب یک برنامه دقیق و زمانبندی شده، طراحی و اجرا شود. تحقیقات بازار، شرکت ها و سازمان ها را از وضعیت رقبا و روند آتی بازار و همچنین رفتار مصرف کننده مطلع کرده و منجر به تصمیم گیری صحیح و اثربخش می گردد.
واحد تحقیقات و بازاریابی کانون تبلیغات بی فیت با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، توانایی انجام تحقیقات کمی و کیفی بازار، مصرف کننده و رقبا و همچنین اثربخشی تبلیغات انجام شده در بین مخاطبین را دارد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*