خانه / بایگانی نویسنده: beefitadmin

بایگانی نویسنده: beefitadmin

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه11-1003

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه آموزش مرجع تمرینات بدنسازی پرس سرشانه با هالتر نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press سایر نام ها: Seated Barbell Shoulder Press نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ذکر نشده سطح: متوسط نوع نیرو: ذکر نشده آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت پرس سرشانه از پشت برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه93-1003

آموزش حرکت پرس سرشانه از پشت برای تقویت عضلات سرشانه پرس سرشانه از پشت آموزش مرجع تمرینات بدنسازی   نام انگلیسی: Push Press – Behind the Neck سایر نام ها: نوع حرکت: وزنه برداری عضله اصلی هدف: شانه سایر عضلات درگیر: ساق پا ، چهار سر زانو ،سه سر پشت بازو تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ترکیبی سطح: مقدماتی ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازتمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه133-1003ی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه132-1003

آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه۱۳۳-۱۰۰۳   سرکول با هالتر نام انگلیسی: Upright Barbell Row سایر نام ها: Upright Rows نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ترکیبی سطح: مقدماتی نوع نیرو: کشیدنی آموزش حرکت سرکول با هالتر برای تقویت عضلات سرشانه   ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت نشر از بغل با کش برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه69-1003

آموزش حرکت نشر از بغل با کش برای تقویت عضلات سرشانه آموزش مرجع تمرینات بدنسازی کش بدنسازی   نشر از بغل با کش نام انگلیسی: Lateral Raise – With Bands سایر نام ها: نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه تجهیزات مورد نیاز: کش مکانیزم: ایزولیت سطح: مقدماتی نوع نیرو: فشردنی آموزش حرکت نشر از بغل ... ادامه مطلب »

آموزش حرکت طناب کش برای تقویت عضلات سرشانه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Shoulders-تمرین سرشانه8-1003

آموزش حرکت طناب کش برای تقویت عضلات سرشانه آموزش مرجع تمرینات بدنسازی کش بدنسازی نام انگلیسی: Band Pull Apart سایر نام ها: نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شانه سایر عضلات درگیر: پشتی بزرگ ، کول تجهیزات مورد نیاز: کش مکانیزم: ایزولیت سطح: مقدماتی نوع نیرو: فشردنی آموزش حرکت طناب کش برای تقویت عضلات سرشانه در حالی که طناب ... ادامه مطلب »

چگونه مدل شویم؟ پیش نیازها و ملزومات حرفه مدلینگ

چگونه مدل شویم؟ پیش نیازها و ملزومات حرفه مدلینگ

چگونه مدل شویم؟ پیش نیازها و ملزومات حرفه مدلینگ گروه ورزشی بی فیت با تجربه موفق، سال ها تلاش در زمینه مدلینگ به این سوال پاسخ می دهد. مدل و مدل تبلیغاتی شدن در ایران با تمام کشورهای دنیا متفاوت است در کشور های دیگر به حرفه مدلینگ به منظور ... ادامه مطلب »

رونق کسب و کار در حوزه گردشگری،بوم گردی

رونق کسب و کار در حوزه گردشگری،بوم گردی(کارشناس ارشد مهدی طاهریان)

رونق کسب و کار در حوزه گردشگری،بوم گردی(کارشناس ارشد مهدی طاهریان) امروزه تمامی کسب و کار های که بوجود می آید حوزه فناوری اطلاعات ،بازاریابی و تبلیغات رو توجه ویژه دارند. هر کسب و کاری که در استراتژی خود توجه به این حوزه ها نداشته باشد از رقبای خود عقب ... ادامه مطلب »

رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی ،صنایع غذایی

رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی ،صنایع غذایی(کارشناس ارشد مهدی طاهریان)

رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی ،صنایع غذایی(کارشناس ارشد مهدی طاهریان) امروزه تمامی کسب و کار های که بوجود می آید حوزه فناوری اطلاعات ،بازاریابی و تبلیغات رو توجه ویژه دارند. هر کسب و کاری که در استراتژی خود توجه به این حوزه ها نداشته باشد از رقبای خود ... ادامه مطلب »

رونق کسب و کار در حوزه علوم پزشکی، دارویی و درمان

پخشبازگشت 15 ثانیه15 ثانیه جلوتربی صدا زمان کنونی 0:44مدت زمان 2:17تمام‌صفحهتنظیماتتغییر حالت نمایش رونق کسب و کار در حوزه علوم پزشکی، دارویی و درمان(کارشناس ارشد مهدی طاهریان)

رونق کسب و کار در حوزه علوم پزشکی، دارویی و درمان(کارشناس ارشد مهدی طاهریان) امروزه تمامی کسب و کار های که بوجود می آید حوزه فناوری اطلاعات ،بازاریابی و تبلیغات رو توجه ویژه دارند. هر کسب و کاری که در استراتژی خود توجه به این حوزه ها نداشته باشد از ... ادامه مطلب »

رونق کسب و کار در حوزه شهرسازی، عمران و معماری

رونق کسب و کار در حوزه شهرسازی، عمران و معماری(کارشناس ارشد مهدی طاهریان)

رونق کسب و کار در حوزه شهرسازی، عمران و معماری(کارشناس ارشد مهدی طاهریان) امروزه تمامی کسب و کار های که بوجود می آید حوزه فناوری اطلاعات ،بازاریابی و تبلیغات رو توجه ویژه دارند. هر کسب و کاری که در استراتژی خود توجه به این حوزه ها نداشته باشد از رقبای ... ادامه مطلب »