1001-گردنNeck

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن9-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن9-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن9-1001 دست خود را یک طرف سر خود بگذارید و فشار دهید، با عضلات گردن خود در جهت مقابل فشار دست، نیرو وارد کنید و در مقابل فشار دست مقاومت کنید. این حرکت را بر سمت دیگر نیز انجام دهید. هر حالت را برای 5 ثانیه ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن8-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن8-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن8-1001 گردن نشسته با وزنه آموزش تمرین گردن نشسته با وزنه: یک تسمه مخصوص گردن را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. وزنه متناسب با توانایی خود را به تسمه گردن اضافه کنید. در انتهای میز تخت نشسته و پاهایتان را مقداری از عرض شانه‌ها ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن7-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن7-1001

رول گردن آموزش تمرین رول گردن: یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید. راهنمایی: رول را مستقیم روی ستون فقرات قرار ندهید بلکه آن را روی عضلات گردن بگذارید. برای اطمینان کافی است مقداری رول را به سمت راست یا چپ بچرخانید. این ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن6-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن6-1001

پل گردن آموزش تمرین پل گردن: به صورت دَمَر روی زمین دراز بکشید. دست های‌تان را کنار سر قرار داده و پیشانی را روی زمین بچسبانید. پاها را طوری قرار دهید که پنجه پاها با زمین برخورد داشته باشند. به کمک دست ها و بالا بردن باسن به وضعیت تصویر بروید. ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن5-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن5-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن5-1001 تمرین گردن با صفحه برای اجرای این تمرین نیاز است که به پشت روی یک میز تخت دراز کشیده و با دست ها یک صفحه هالتر را روی پیشانی خود قرار دهید. سپس تمرین را مطابق ویدئوی زیر اجرا نمایید. آموزش حرکت گردن خوابیده به ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن4-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن4-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن4-1001 آموزش حرکت گردن خوابیده به شکم با شکم روی یک میز تخت دراز بکشید ، اجازه دهید همه بدن شما صاف باشد . یک وزنه را پشت سر خود نگه دارید . نکته : هنگام دراز کشیدن دقت داشته باشید که شانه های شما باید از انتهای ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن3-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن3-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neckتمرین گردن3-1001 دست خود را یک طرف سر خود بگذارید و فشار دهید، با عضلات گردن خود در جهت مقابل فشار دست، نیرو وارد کنید و در مقابل فشار دست مقاومت کنید. این حرکت را بر سمت دیگر نیز انجام دهید. هر حالت را برای 5 ثانیه ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neck-تمرین گردن2-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neck-تمرین گردن2-1001

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neck-تمرین گردن2-1001 دو دست خود را پشت گردن قرار دهید، انگشتان را به هم قفل کنید و با کف دست پشت سر را نگه دارید. در حال حاضر شما باید دو حرکت را به صورت همزمان انجام دهید: کشاندن گردن به سمت جلو با کمک دست‌ها و ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Neck-تمرین گردن1-1001

1001-1گردنNeck

دو دست خود را پشت گردن قرار دهید، انگشتان را به هم قفل کنید و با کف دست پشت سر را نگه دارید. در حال حاضر شما باید دو حرکت را به صورت همزمان انجام دهید: کشاندن گردن به سمت جلو با کمک دست‌ها و کشاندن به سمت عقب. این ورزش ... ادامه مطلب »

منتظر تماس شما هستیم
Open chat
مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین