2001-ذوزنقه

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه16-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه16-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه16-1002 تقویت کول با کش بدنسازی آموزش تمرین کول با کش بدنسازی: برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام گرفتن دسته ها دست ها احساس کشش کنند. دسته ها را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه15-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه15-1002

آموزش تمرین کول با سیم کش: دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک میله به آن متصل کنید. میله مستقیم را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان و فاصله دست ها به اندازه عرض شانه ها باشد. میله را با دست ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه14-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه14-1002

آموزش تمرین کول با دمبل:  در هر دست یک دمبل گرفته و راست بایستید. دمبل ها را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان و فاصله دست ها کمی کمتر از عرض شانه ها باشد. دمبل ها را با دست های کشیده به صورت آویزان نگه دارید. ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه13-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه13-1002

تقویت عضلات ذوزنقه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه13-1002 سایت-تخصصی-فیتنس، X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image bodybuilding ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه12-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه12-1002

تقویت عضلات ذوزنقه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه12-1002 سایت-تخصصی-فیتنس، X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image bodybuilding ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه11-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه11-1002

شراگ با دستگاه اسمیت آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را به دستگاه اضافه کنید. هالتر را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان و فاصله ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه10-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه10-1002

شراگ با دستگاه اسمیت از پشت آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت از پشت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را به دستگاه اضافه کنید. به دستگاه پشت کرده و هالتر را طوری در دست بگیرید ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه9-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه 1002-9

تقویت عضلات ذوزنقه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه9-1002 سایت-تخصصی-فیتنس، X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image bodybuilding ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه8-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه8-1002

تقویت عضلات ذوزنقه تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه8-1002 سایت-تخصصی-فیتنس، X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image bodybuilding ... ادامه مطلب »

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه7-1002

تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه7-1002

تقویت عضلات کول با کتلبل تمرینات بدنسازی و فیتنس-Traps-تمرین ذوزنقه7-1002 سایت-تخصصی-فیتنس، X bodybuildingX bodybuilding menX bodybuilding womenX EducationX elm limbs of womenX exerciseX female bodybuildingX female bodybuilding trainingX Fit Sport Group BeefitX fitnessX fitness exercisesX fitness Iranian elmX fitness trainingX fitness training at homeX fitness training for womenX fitness training of womenX fitness training womenX fitness training women raisingX foster home fitnessX Group HealthX Group sportsX health and beautyX home fitnessX image bodybuildingX image bodybuilding menX image ... ادامه مطلب »

منتظر تماس شما هستیم
Open chat
مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین