آناتومی انسان

آناتومی عضلات زیربغل و پشت

آناتومی عضلات زیربغل و پشت

آناتومی عضلات زیربغل و پشت برای درازای و عرض عضلات زیر بغل حرکات بارفیکس و سیم کش و برای ضخامت یا کلفتی حرکات دیگر مثل ددلیفت تی بارو دمبل تک دست و …     بزرگترین عضله پشت، لتیسیمس درسی (latissimus dorsi) است. این عضله، در هر طرف ستون مهره ... ادامه مطلب »