فیزیولوژی انسان

فیزیولوژی دستگاه تنفس

فیزیولوژی دستگاه تنفس

فیزیولوژی دستگاه تنفس 1. ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫فیزیولوژی‬ ‫از‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫اکسیژن‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫تنفس‬ ‫هدف‬ ‫انهاست‬.‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫تنفس‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬4‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬: 1.‫ریوی‬ ‫تهویه‬(pulmonary ventilation):‫هوا‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫جریان‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ریه‬ ‫های‬ ‫ئول‬‫آلو‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫بین‬. 2.‫خون‬ ‫و‬ ... ادامه مطلب »

منتظر تماس شما هستیم
Open chat
مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین